Construcció de casa unifamiliar a Bordils – Girona

Introducció


Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la població de Bordils, província de Girona.

Tipus d’habitatge


És un habitatge d’uns 150 m² útils organitzat en dues planta, amb piscina d’ús privat i ampli porxo cobert.

Procés constructiu

Excavació

En aquesta zona de Bordils no sol haver-hi pedra i l’excavació sol ser senzilla. Tot i això es recomanable contractar un estudi de geotècnia per tal de verificar l’estat del terreny. En aquest concret s’ha encarregat al GEOCAM.

Estructura

Els càlculs estructurals, junt amb l’estudi de geotècnia, ha fet decidir a la direcció facultativa l’execució d’una llossa de fonamentació i una estructura bidireccional de formigó armat. Els pilars s’executen de formigó armat i 4 perfils metàl·lics estructurals.

Coberta

S’ha dissenyat una arquitectura cúbica i de linees rectes.

Coberta plana invertida amb acabat de grava de riu.

Acabats

Els materials utilitzats a l’interior són paviments de gres, distribucions amb envans is ostres de cartró-guix, Tot pintat de color a escollir per la propietat. La cuina amb «silestone», banys amb rajoles de gres a la zona d’aigua i la resta pintades. Les mampares són de vidre transparent i l’escala interior que dona accès a la planta primera és de «silestone» color blanc i barana de ferro pintada.

Per aïllar l’habitatge s’ha utilitzat el sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior, conegut com SATE, és un sistema constructiu pensat per a l’execució de l’envolupant tèrmica exterior dels tancaments verticals que conformen l’habitatge.

Consisteix en la col·locació de panells aïllants sobre un element portant vertical. Per a formar el mur de tancament de l’habitatge. La seva instal·lació es realitza des de l’exterior donant per resultat una envolupant tèrmica contínua, sense ponts tèrmics, dels murs de tancament de l’habitatge. Aconseguint un gran aïllament i excepcionals propietats tant tèrmiques com acústiques en la composició dels murs de tancament.

Un sistema que compleix tota la normativa a nivell europeu i estatal, quant a exigències de protecció contra el foc, salubritat i eficiència energètica es refereix. Normatives que segons avancem en el temps, són cada vegada més exigents a nivell de requisits d’eficiència tèrmica, per la qual cosa la posada en obra del sistema SATE és una gran opció per a poder complir cadascuna d’elles.

Els trencaaigües són de pedra artificial. L’accés exterior des del carrer fins a l’entrada a l’habitatge s’ha escollit unes peces prefabricades espacials per a jardí.

Fusteria

La Fusteria interior és de fusta lacada de color blanc i manetes d’inoxidable. Els dormitoris les obertures són practicables i en els banys són corredisses.

La fusteria exterior és d’alumini texturat amb un color RAL 7022. Doble vidre. Part de les obertures són practicables, corredisses, fixes i oscil·lo batents depenen de la funcionalitat.

Instal·lació

L’aigua calenta es genera amb una màquina de AEROTHERMIA.

S’ha col·locat un terra radiant controlat per 3 unitats de temporització i control.

No es preveu una llar de foc a la sala del menjador.

Pre-instal·lació per plaques fotovoltaiques i pre-instal·lació per descalcificador.

Durada de l’obra i preus aproximats


La pregunta més recurrent i habitual que ens fan els clients té a veure amb el termini i el preu. Per descomptat aquestes dades depenen de molts factors però perquè tu puguis fer-te una idea et comento que un habitatge d’aquestes característiques la construcció pot oscil·lar entre els 380.000 i els 400.000 euros, IVA a part. Inclou la piscina i exteriors sense jardinera.

Aquí pots veure una galeria de fotos de la construcció de l’habitatge a Fortià (Girona)

Aquí pots veure un vídeo de l’obra

Aquí pots veure una galeria de fotos de la construcció de l’habitatge a Bordils (Girona)

Mès informació: Cases Espigul