Construcció de casa unifamiliar a Fortià – Girona

Introducció


Es tracta de la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat per a uns clients particulars a la població Alt Empordanesa de Fortià, prop de Figueres, província de Girona.

Tipus d’habitatge


És un habitatge d’uns 130 m² útils organitzat en dues planta i amb piscina d’ús privat.

Procés constructiu

Excavació

En aquesta zona de Fortià, urbanització el Molí, no sol haver-hi pedra i l’excavació sol ser senzilla. Tot i això es recomanable contractar un estudi geotècnic per tal de verificar l’estat del terreny.

Estructura

La propietat conjuntament amb la direcció facultativa i la constructora han optat per una estructura tradicional amb parets de doble fulla, càmera d’aire i aïllament tèrmic XPS de 8 cms de gruix. Els forjats són unidireccionals amb biguetes prefabricades semi-resitents de formigó.

Coberta

S’ha dissenyat una arquitectura cúbica i de linees rectes, coberta plana invertida amb acabat de grava de riu en la part que cobreix el garatge i la planta primera. L’amplia terrassa exterior de la planta primera s’ha pavimentat amb gres ès exterior, realitzant una coberta plana transitable. En les cobertes s’ha previst un gruix d’aïllament de 16 cms.

Acabats

Els materials utilitzats a l’interior són paviments de gres, parets projectades de guix i fals sostre de pladur. Tot pintat de color blanc. La cuina amb «silestone» blanc nord, banys amb rajoles de gres i mampares de vidre. L’escala interior de «silestone» color blanc i barana de ferro pintada.

Els materials utilitzats en l’exterior són arrebossat de morter amb una capa fina de morter hidròfug i acabat pintat de color blanc. Trencaaigües de pedra artificial. L’accés exterior des del carrer fins al garatge i entrada a l’habitatge s’ha escollit, per part de la propietat, un paviment de llambordes color cendra.

Fusteria

La Fusteria interior és de fusta lacada de color blanc i manetes d’inoxidable. Els dormitoris les obertures són practicables i en els banys són corredisses.

La fusteria exterior és d’alumini texturat amb un color RAL 7022. Doble vidre. Part de les obertures són practicables, corredisses, fixes i oscil·lo batents depenen de la funcionalitat.

El portal del garatge és una persiana enrotllable d’alumini color RAL 7022.

Instal·lació

L’aigua calenta es genera amb un AEROTHERMO de 200 litres.

S’ha col·locat 2 unitats de ventilo-convector, un per cada planta, que faran de clima (aire calent i fred). El repartiment de l’aire per planta es amb conductes i reixes d’impulsió amb retorn.

Es preveu una llar de foc a la sala del menjador.

Pre-instal·lació per plaques fotovoltaiques i pre-instal·lació per descalcificador.

Es col·loca en el garatge un punt de recàrrega elèctrica per vehicle.

Porta peatonal i pel vehicle de ferro i acabat pintat. Interfono de la marca GOLMAR, Bústia i enumeració.

La zona de tanca es fa amb bloc vist color palla (segons normativa municipal) en la part inferior (80 cms d’alçada) i en la part superior (100 cms) amb una valla metàl·lica no opaca de ferro per pintar i a escollir per la propietat.


Durada de l’obra i preus aproximats


La pregunta més recurrent i habitual que ens fan els clients té a veure amb el termini i el preu. Per descomptat aquestes dades depenen de molts factors però perquè tu puguis fer-te una idea et comento que un habitatge d’aquestes característiques la construcció pot oscil·lar entre els 270.000 i els 300.000 euros, IVA a part. La piscina caldria afegir de 20000 € a 25000 €. No s’inclou l’acabat final del jardí, on cada particular pot personalitzar-lo.

El termini d’execució d’uns 12 a 14 mesos.

Aquí pots veure un vídeo de l’obra

Aquí pots veure una galeria de fotos de la construcció de l’habitatge a Fortià (Girona)